Καλορίζικη η καινούργια σας συσκευή!

Ελέγχετε κατά την παραλαβή ότι παραλάβατε σε άψογη κατάσταση τη συσκευή που έχετε παραγγείλει και υπογράψτε στο συνοδευτικό έντυπο της αποστολής.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Στις οδηγίες χρήσης αναγράφονται με σαφήνεια οι υποδείξεις ασφαλείας, ο τρόπος χρήσης αλλά και η συντήρηση ή ο καθαρισμός της συσκευής.

Ορισμένες συσκευές απαιτούν προαιρετική συντήρηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα (όπως τα κλιματιστικά μηχανήματα), από εξειδικευμένους τεχνικούς, πιστοποιημένους για την εργασία αυτή. Προϊόντα πολύ απλά στην κατασκευή, στην χρήση και στην συντήρηση, είναι πιθανόν να μην συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης.

Όλες οι συσκευές καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Στο συνοδευτικό  έντυπο της εγγύησης περιγράφονται με ακρίβεια οι όροι της εγγύησης.

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής εντός εγγυήσεως ( εξαιρουμένης της περίπτωσης ευθύνης του χρήστη), δεν επιβαρύνεστε με τα έξοδα επίσκεψης του τεχνικού καθώς και με τα έξοδα των ανταλλακτικών.

Χρησιμοποιείτε αναλώσιμα ανταλλακτικά που προτείνει ο κατασκευαστής για την καλύτερη απόδοση της συσκευής.

Η απόδειξη αγοράς του προϊόντος, καλό είναι να φυλάσσεται για όσο χρόνο διαρκεί η εγγύηση. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει πρόσθετη εγγύηση, θα πρέπει να φυλάσσετε πάντα τα σχετικά έντυπα και να τα επιδεικνύετε στους αρμόδιους τεχνικούς.

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται από τον κατασκευαστή.
Σε κάθε επικοινωνία σας με τον κατασκευαστή, θα πρέπει απαραίτητα ,για την δική σας διευκόλυνση ,να γνωρίζετε τον τύπο της συσκευής. Σε κάθε περίπτωση να επιλέγετε τα συμβεβλημένα service που προτείνει ο κατασκευαστής διότι σε αντίθετη περίπτωση, δεν ισχύουν ουσιώδεις όροι, όπως τα γνήσια ανταλλακτικά, τα οποία επίσης καλύπτονται από τους όρους της εγγύησης.

Οι κατασκευαστές οφείλουν να εξασφαλίζουν στους καταναλωτές την συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για την συντήρηση και επισκευή των συσκευών για χρονικό διάστημα, ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής τους.
Το καταστήμα της  Electromania είναι πάντα πρόθυμo να σας βοηθήσουν για την σωστή επικοινωνία σας με τις τεχνικές υπηρεσίες ( service) των κατασκευαστών εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα επικοινωνίας.

Έληξε η εγγύηση;

Το καταστήμα της  Electromania διαθέτει νέα υπηρεσία, service ηλεκτρικών συσκευών με χαμηλό κόστος για τους πελάτες της.

Το καταστημά μας  πάντα πρόθυμo να σας βοηθήσει για την σωστή διάγνωση της βλάβης  με τις τεχνικές υπηρεσίες ( service) του όταν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή σας.

CART