Ενεργειακές ετικέτες:
τι πρέπει να ξέρεις;

Κανόνες και σύμβολα για το καταναλωτικό
«προφίλ» των ηλεκτρικών συσκευών

Η τρέχουσα ενεργειακή σήμανση των ηλεκτρικών συσκευών έχει πλέον εδραιωθεί, έχοντας πάρει την τωρινή της μορφή από 1 Μαρτίου του 2021, κατατάσσοντας τις 6 πρώτες κατηγορίες ηλεκτρικών συσκευών στην αντίστοιχη ενεργειακή τους κλάση (A έως G).

Τι σημαίνει αυτό; Πιο ακριβής «βαθμολόγηση» των συσκευών, χωρίς να αλλάζει το ποσοστό ενέργειας που καταναλώνουν.

Η κλίμακα των κλάσεων γίνεται ενιαία για όλες τις κατηγορίες, ξεκινώντας από την Α και καταλήγοντας στην G. Κατά συνέπεια, «εξαφανίζονται» οι κλάσεις Α+, Α++, Α+++.

Στην πάνω δεξιά γωνία κάθε ετικέτας υπάρχει ένας QR κωδικός, που όταν σαρωθεί, θα δίνει στους καταναλωτές πρόσβαση σε πιο λεπτομερή στοιχεία για το προϊόν, από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Προϊόντων για την Ενεργειακή Σήμανση (EPREL). Εκτός από τους καταναλωτές, η βάση δεδομένων EPREL θα βοηθήσει τις εθνικές αρχές να εποπτεύουν καλύτερα την αγορά.

CART