Δήλωση περί Απορρήτου

Ενημέρωση: 10/04/2018

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ELECTROMANIA xρησιμοποιεί και προστατεύει τις πληροφορίες που μας δίνετε. Σεβόμαστε το απόρρητο σας και δεσμευόμαστε ότι θα προστατεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, μεταβιβάζουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα σας και καθορίζει επίσης, τις πρακτικές μας σχετικά με την ασφάλεια.

Παρέχοντας προσωπικές πληροφορίες, συμφωνείτε και συναινείτε στη συλλογή, τη μεταβίβαση, την επεξεργασία, τη χρήση και τη γνωστοποίηση όπως περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, σύμφωνα με το Νόμο.

Πληροφορίες σχετικά με το χειριστή του παρόντος ιστοτόπου (και σχετικά με την οντότητα της ELECTROMANIA που ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται) βρίσκονται στην υποσημείωση και/ή στη σελίδα επικοινωνίας του παρόντος ιστοτόπου.

Τι συλλέγουμε:
Α. Προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες

Στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν συλλέγονται προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες, πέραν των Διευθύνσεων Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP Addresses), ως περιγράφεται κατωτέρω.

Κατ’ εξαίρεση και αναφορικά με τα βιογραφικά που τυχόν μας αποστέλλετε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, σας ενημερώνουμε, ότι στις περιπτώσεις αυτές και μόνον, συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που εσείς μας παρέχετε και γνωστοποιείτε οικειοθελώς κατά την επικοινωνία σας μαζί μας. Ενδεικτικά τα προσωπικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν:

όνομα
διεύθυνση
τηλέφωνο
e-mail
ή όποιο άλλο μας γνωστοποιήσετε με δική σας πρωτοβουλία κατά την ως άνω επικοινωνία σας μαζί μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας:

Γνωστοποιώντας μας τα προσωπικά σας στοιχεία στο ως άνω περιγραφόμενο πλαίσιο, συμφωνείτε και συναινείτε να επικοινωνούμε μαζί σας για τους κάτωθι σκοπούς:

για να εξετάσουμε την αίτηση που μας έχετε υποβάλει για απασχόληση στη εταιρεία μας,
για να απαντήσουμε σε ερωτήματα και αιτήματα που μας έχετε απευθύνει,
για να επικοινωνήσουμε περαιτέρω μαζί σας σε περίπτωση που μας γνωστοποιήσετε μια ανεπιθύμητη ενέργεια,
για δικούς μας εσωτερικούς σκοπούς και σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας
για άλλους σκοπούς που μπορεί να περιγράφονται ειδικά και λεπτομερώς στον παρόντα ιστότοπο.

Β. Μη προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες
Χρήση πληροφοριών στον ιστότοπο

Συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τον περιηγητή και το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τυπικές πληροφορίες σύνδεσης του διακομιστή, τις Διευθύνσεις Διαδικτυακού Πρωτοκόλλου (IP), δεδομένα τοποθεσίας και το λειτουργικό σύστημα του κινητού τηλεφώνου (εφόσον το έχετε επιλέξει από τις ρυθμίσεις της συσκευής του κινητού σας τηλεφώνου και εφόσον επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο μέσω συσκευής που συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω παρόχου κινητού τηλεφώνου).

Συγκεντρώνουμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον παρόντα ιστότοπό μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τόσο αυτόν, όσο και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Τα δεδομένα τοποθεσίας GPS κατά κανόνα δεν ταυτοποιούν ειδικά κάποιο συγκεκριμένο χρήστη. Μπορεί επίσης να μοιραστούμε αυτές τις συγκεντρωμένες πληροφορίες με άλλες εταιρείες εντός του ομίλου ELECTROMANIA και με άλλα τρίτα μέρη. Στις πληροφορίες περιλαμβάνονται:

ο συνολικός αριθμός επισκέψεων στον παρόντα ιστότοπο
ο αριθμός των επισκεπτών σε κάθε σελίδα του ιστοτόπου μας
τα ονόματα πεδίου (domain names) των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου των επισκεπτών μας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής δεν αποκαλύπτεται καμία προσωπικά αναγνωριστική πληροφορία.
Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Η ELECTROMANIA λαμβάνει κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, καθώς και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου και ασφάλειας των δεδομένων. Όταν η ELECTROMANIA χρησιμοποιεί ένα τρίτο πάροχο υπηρεσιών, ο εν λόγω πάροχος επιλέγεται προσεκτικά και απαιτείται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας στοιχείων. Χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες για την ασφάλεια, οι οποίες μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου ή μέσω σύνδεσης σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Μολονότι θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να προστατεύσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα προσωπικά σας στοιχεία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων που μεταδίδεται στον παρόντα ιστότοπο: κάθε μετάδοση γίνεται με δική σας ευθύνη. Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα συμβεί απώλεια, κατάχρηση ή αλλοίωση των δεδομένων, αυτό που μπορούμε να εγγυηθούμε είναι ότι μόλις λάβουμε τις πληροφορίες που σας αφορούν θα εφαρμόσουμε κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια, προς αποτροπή τέτοιων ατυχών περιστατικών.

Κοινή χρήση προσωπικών στοιχείων με τρίτα μέρη:

Η ELECTROMANIA δεν εμπορεύεται προσωπικές σας πληροφορίες και στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και για οποιονδήποτε σκοπό.

Πότε επιτρέπεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλους:

Πέραν των ανωτέρω, η ELECTROMANIA διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες που σας αφορούν, σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις και πάντα σύμφωνα με το Νόμο:

Εάν έχουμε εισαγγελική εντολή και σχετικό αίτημα άρσης απορρήτου από τις εισαγγελικές, αστυνομικές, ανακριτικές και δικαστικές Αρχές της Ελλάδας ή άλλης χώρας στα πλαίσια της διαδικασίας της παροχής δικαστικής συνδρομής.
Εάν πιστεύουμε ότι απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε αίτημα διωκτικών αρχών σε σχέση με έρευνα για εγκληματική ενέργεια ή αστικών και διοικητικών αρχών σε σχέση με εκκρεμή αστική υπόθεση ή διοικητικό έλεγχο.
Εάν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση, την επικοινωνία ή την άσκηση αγωγής κατά προσώπου που προκαλεί βλάβη σε εσάς ή θίγει τα δικαιώματα, την περιουσία ή τις επιχειρήσεις της ELECTROMANIA, άλλους χρήστες του παρόντος ιστοτόπου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μπορεί να υποστεί βλάβη από τέτοιες δραστηριότητες.

Χρήση διευθύνσεων IP:

Μια διεύθυνση Πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) είναι ένα σύνολο αριθμών που δίδεται αυτόματα στον υπολογιστή σας όποτε συνδέεστε στον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ ή μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή δικτύου ευρείας περιοχής (WAN). Οι διακομιστές διαδικτύου αναγνωρίζουν αυτόματα τον υπολογιστή σας μέσω της διεύθυνσης IP που του έχει δοθεί για όσο διάστημα είστε online.

Η ELECTROMANIA, ή άλλες εταιρίες που ενεργούν για λογαριασμό της ELECTROMANIA, μπορεί να συλλέγουν διευθύνσεις IP με σκοπό τη διαχείριση συστημάτων και τον έλεγχο της χρήσης των ιστοτόπων μας. Μπορεί επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις IP για την ταυτοποίηση χρηστών του παρόντος ιστοτόπου, όποτε κρίνουμε αναγκαίο ότι πρέπει να επιβάλλουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοτόπων ή να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες, τους ιστότοπους και τους άλλους χρήστες.

Cookies:

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί μία τεχνολογία που ονομάζεται «cookies». Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου το οποίο τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο από ένα διακομιστή.

Στον παρόντα ιστότοπο δεν χρησιμοποιούνται cookies για να συλλέγονται προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες παρά μόνο για το σκοπό της βελτίωσης της περιήγησής σας σε αυτόν.

Τα cookies που χρησιμοποιεί ο παρών ιστότοπος επιτρέπουν στον παρόντα ιστότοπο να ανταποκριθεί σε εσάς ατομικά, προσαρμόζοντας τις λειτουργίες του βάσει των αναγκών σας και του τι σας αρέσει ή όχι, συγκεντρώνοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται κατά την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο. Συγκεκριμένα, κατά την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο ερωτάσθε, εάν επιθυμείτε ή όχι τα cookies λαμβάνοντας στην οθόνη σας το κάτωθι μήνυμα:

Η ELECTROMANIA χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα. Μπορείτε να αποκλείσετε τη χρήση των cookies, εντούτοις ορισμένα από αυτά είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε επιλέξτε είτε το κουτί «Αποδοχή» έτσι ώστε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε του όρους της «Πολιτικής των cookies» καθώς και τη χρήση αυτών, είτε το κουτί «Απόρριψη» σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies κατά την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής ιστού (web browser) που χρησιμοποιείτε αποδέχεται αυτόματα τα cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του για να τα καταργήσετε εντελώς ή για να λαμβάνετε προειδοποίηση πριν από την αποθήκευση ενός cookie, εάν το προτιμάτε. Παρακαλείστε να ανατρέξετε προκαταβολικά της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου στις οδηγίες του φυλλομετρητή σας για το Ίντερνετ και να ενεργήσετε ανάλογα με το τι επιθυμείτε σε σχέση με τα cookies ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες και για να καθορίσετε τις προτιμήσεις σας για τα cookies.

Εάν επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τα cookies, μπορεί να μην απολαμβάνετε όλα τα διαδραστικά χαρακτηριστικά του παρόντος ιστοτόπου και άλλων ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε ή να μην αποδεχθείτε τα cookies. Σε περίπτωση που αρχικώς αποδεχθείτε τα cookies και στην πορεία αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να αλλάξετε την απόφασή σας στη συνέχεια, τροποποιώντας την επιλογή σας.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, διαβάστε την Πολιτική για τα cookies.

Πρόσβαση:

Θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε οι ίδιοι γνωστοποιήσει στο ως άνω περιγραφόμενο πλαίσιο και σας αφορούν μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο και πάντοτε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και σύμφωνα με το Νόμο, εκτός εάν ο Νόμος επιβάλλει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μπορείτε, οποιαδήποτε στιγμή, να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς για να ζητήσετε την ενημέρωση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε δώσει, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης περί Απορρήτου. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που μας παρέχετε σύμφωνα με το Νόμο.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους:

Ο παρών ιστότοπος μπορεί ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει ιστοτόπους τρίτων μερών. Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου δεν ισχύει για αυτούς τους ιστοτόπους. Εάν επιλέξετε να μπείτε σε ένα συνδεδεμένο ιστότοπο, συμφωνείτε ότι εμείς δεν φέρουμε ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του ιστοτόπου και δεν ελέγχουμε, ούτε προσυπογράφουμε, ούτε είμαστε υπεύθυνοι καθ’ οποιονδήποτε τρόπο για:

τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτούς τους ιστοτόπους,
το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων,
τη χρήση αυτών των ιστοτόπων από άλλους.

Σας συμβουλεύουμε να φροντίζετε προκαταβολικά να ελέγχετε πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε ιστότοπο ή κινητή εφαρμογή, που συνδέεστε, προτού εισάγετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Χρήση του παρόντος ιστοτόπου από παιδιά:

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, ο παρών ιστότοπος δεν προορίζεται, ούτε έχει σχεδιαστεί για την προσέλκυση παιδιών κάτω των 14 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία από επισκέπτες αυτής της ηλικίας, που τυχόν μας τα γνωστοποιούν μέσω του παρόντος ιστοτόπου στο ως άνω περιγραφόμενο πλαίσιο.

Τροποποιήσεις:

Ενδέχεται να ενημερώνουμε περιστασιακά την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου. Εάν οι αλλαγές που κάνουμε είναι ουσιώδεις, μπορεί επίσης να αναρτήσουμε ειδοποίηση σχετικά με τις αλλαγές στους ιστότοπους ή τις κινητές εφαρμογές μας και τις σχετικές συμφωνίες άδειας χρήσης. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ξανά κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου για να μένετε ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συντελούμε στην προστασία των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε. Εάν συνεχίσετε τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, αυτό σημαίνει ότι συμφωνείτε με τη Δήλωση περί Απορρήτου και τις όποιες ενημερώσεις. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου δεν θα ισχύουν για δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν πριν από την εφαρμογή της τροποποίησης.

Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 18/04/2018.

Επικοινωνία:

Οι αναφορές στα «ELECTROMANIA», «εμείς», «μας» και «δικό μας» είναι αναφορές στη ELECTROMANIA και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. Απευθύνετε οποιαδήποτε ερωτήματα, σχόλια και αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου στην τοπική συνδεδεμένη εταιρεία της ELECTROMANIA, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, παρακαλείσθε να σημειώσετε το πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Για επικοινωνία με τη ELECTROMANIA καλέστε το +30 210 9413258.

CART